Als je niet tevreden bent over Volver Sound Academy kan je een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken, worden behandeld. Wanneer je klacht niet door Volver Sound Academy opgelost kan worden, zal een onafhankelijke derde ingeschakeld worden, te weten: Misset Interim. De uitspraak van Misset Interim zal door ons als bindend ervaren worden. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden voor een termijn van 1 jaar bewaard. Tot op heden zijn er overigens nooit klachten geweest!