Faq

Vraag & antwoord

K
L
Waarop ligt de nadruk in de 2-jarige theoretisch opleiding?

Het werk van een sound-engineer is al lang niet meer uitsluitend technisch van aard. Sterker nog, wil je als moderne technicus voldoende werk hebben, dan is het belangrijk dat je een eigen sound en muzikale visie ontwikkelt. Dit is dan ook precies wat deze opleiding benadrukt. Je wordt dus vooral opgeleid tot producer. Een producer die in staat is om zijn eigen muzikale identiteit tot leven te brengen en de authenticiteit van de artiest weet te versterken.

K
L
Betekent dit dat ik ook muziektheorie krijg?

Ja, daarnaast biedt het programma aardig wat gehoortraining (solfège). Bovendien wordt er ook van je verlangd dat je een goed beeld hebt van muzikale tradities en de artistieke ontwikkelingen in voornamelijk popmuziek. Je krijgt dus ook geschiedenisles.

K
L
En de praktijk dan?

Alle lessen worden gegeven in onze klasse A opnamestudio. Een ideale omgeving om te oefenen en te leren hoe je sound kan maken. Er zijn veel praktijklessen. Sommige louter technisch van aard, in andere lessen ga je ook daadwerkelijk zelf met muzikanten en artiesten aan het werk. De meeste praktijklessen worden gegeven in kleine groepen van maximaal 4 personen.

K
L
Ik heb thuis al die mogelijkheden niet, hoe kan ik oefenen?

Uiteraard wordt er tijdens de opleiding ruimschoots aandacht besteedt aan de praktijk. Je werkt regelmatig aan het professioneel opnemen van muzikanten en het mixen daarvan. Toch is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een uitgebreider lespakket. Indien je kiest voor deze zogenaamde standaard module krijg je de mogelijkheid om echte sessies te doen met bands en artiesten. De extra lestijd wordt je aangeboden gedurende 6 nader te bepalen studiedagen verspreid over het jaar. Je werkt voor ongeveer 8 uur per dag samen met een aantal collega-leerlingen. Ook tijdens deze bijeenkomsten is er uiteraard professionele begeleiding aanwezig van je docent. Al de nuttige informatie die je tijdens deze dagen op doet, zal zich zeker vertalen in de kwaliteit van je eigen producties. Absoluut de moeite waard om te overwegen dus!

K
L
Ik lees dat er ook gastdocenten bij betrokken zijn, wie zijn dat?

Professionals uit de industrie die vertellen over het werk wat ze doen. Concreet en helder. Daarnaast worden er ook verschillende specialisten uitgenodigd. Zij behandelen dan een bepaald onderwerp. Eerstehands informatie dus, inclusief een hele hoop handige tips. Ook zijn er regelmatig excursies naar andere studio’s en bedrijven. Je ziet dus het hele werkveld.

K
L
Kan ik als ik deze opleiding gedaan heb werk vinden?

Dat hangt sterk af van je talent en je gedrevenheid. De meeste producers zijn selfmade. Ze hebben door de jaren heen hun eigen klantenbestand opgebouwd en werken als freelancer. Deze opleiding is een ideale start gezien het gedegen karakter ervan. Daarnaast blijkt de opleiding een goede plek te zijn om collega’s en klanten te ontmoeten.

K
L
Hoe groot zijn de groepen?

De grote van de groep is variabel. Het minimum is 4 studenten. Maximaal bestaat een groep uit 9 personen. Over het algemeen zitten de meeste groepen bij aanvang van het leerjaar vol. Er starten 3 of 4 groepen per schooljaar. Door de kleine klassen is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en training.

K
L
Is er een specifieke vooropleiding noodzakelijk om de opleiding te volgen?

Nee. De opleiding is toegankelijk voor iedereen. Mocht je de opleiding willen doen, dan word je uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek. Hierin kun je laten zien wat je motivatie en achtergrond is. Daarna krijg je een advies over de haalbaarheid van jouw wens deze opleiding te gaan doen. Dit advies is bindend.

K
L
Wat gebeurt er als de opleiding toch niet geschikt blijkt te zijn voor mij?

In het eerste leerjaar is een propedeuse periode verwerkt. Elk schooljaar begint in oktober waarnaar vlak voor de kerstvakantie een individueel evaluatiegesprek plaats vindt. In dit gesprek kan de student aangeven of de opleiding aan de verwachting voldoet. Daarnaast zullen wij, onder andere op basis van de tot dan toe behaalde resultaten, een inschatting maken van de haalbaarheid voor het verdere leertraject. Mocht de student besluiten te willen stoppen met de opleiding of wij de indruk hebben dat de opleiding ongeschikt is voor de student, dan kan het studietraject worden gestaakt.

Als de student stopt met de opleiding tijdens de propedeuseperiode, kan er 25% van het oorspronkelijke lesgeld worden kwijtgescholden. Indien de student na de propedeuseperiode, dus na de kerstvakantie, stopt met de opleiding, blijft het volledige lesgeld van het schooljaar verschuldigd. Aan het einde van leerjaar 1, vlak voor de zomervakantie, vindt een soortgelijk evaluatiegesprek plaats. De student krijgt dus aan het einde van leerjaar 1 de ruimte om al dan niet te starten met leerjaar 2. In enkele gevallen kan er besloten worden de student leerjaar 1 opnieuw te laten doen. Er worden in dergelijke gevallen aangepaste afspraken gemaakt voor het lesgeld.

K
L
De opleiding duurt twee jaar, krijg ik daarna een diploma?

Naast een aantal praktijkopdrachten wordt je kennis regelmatig getest in de vorm tentamens. Als je cijfers voldoende zijn dan krijg je aan het einde van de opleiding het felbegeerde diploma van Volver Sound Academy. Bovendien krijg je een aanbeveling mee. Hierin staat wat je sterke en zwakkere punten zijn en waar je dus nog aan zult moeten werken.

K
L
Kan de opleiding uitsluitend in Tilburg gevolgd worden?

Ja, voorlopig zijn er geen plannen voor een tweede locatie. Onze locatie, die ruim 450m2 groot is, biedt voldoende ruimte voor al onze studenten.

K
L
Wanneer kan ik beginnen en hoe schrijf ik me in?

De nieuwe groepen starten jaarlijks in oktober. Als je bij data kijkt kun je zien wanneer de volgende groep begint en of er nog plaats is. Mocht het zo zijn dat het dagdeel dat je in gedachte hebt niet meer beschikbaar is omdat dit vol zit, vermeld dit dan op het aanmeldformulier. Vaak kunnen we nog schuiven in de groepssamenstelling.

K
L
Het lukt mij niet het lesgeld ineens te betalen, kan ik dan toch mee doen?

Standaard wordt het lesgeld in 3 termijnen betaald. Er kunnen altijd alternatieve betaalafspraken gemaakt worden mocht dit jouw beter uitkomen. Zo zijn er ook studenten actief die op basis van een vast maandbedrag de opleiding volgen. Er is veel bespreekbaar. Neem hierover even contact op.

K
L
Is er een minimale leeftijd voor de opleiding?

Ja, de minimale leeftijd is 18 jaar. In sommige gevallen kunnen we hier een uitzondering op maken.

K
L
Wat is de studiebelasting?

De meeste studenten zijn ongeveer 10 tot 15 uur per week bezig met de opleiding inclusief de lesavond. Het werk-, en denkniveau is HBO-georiënteerd.

K
L
Is er een klachtenprocedure?

Als je niet tevreden bent over Volver Sound Academy kan je een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen wij zo snel mogelijk in behandeling nemen. In alle gevallen ontvangt je binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van de klacht en proberen wij binnen 4 weken tot een oplossing te komen. Mocht er een langere tijd nodig zijn om de klacht te onderzoeken dan wordt je hiervan binnen 4 weken op de hoogte gesteld. Wanneer je klacht niet door Volver Sound Academy opgelost kan worden, zal een onafhankelijke derde ingeschakeld worden, te weten: Misset Interim. Je kunt hiermee contact opnemen via het email: petra.misset@wxs.nl. De uitspraak van Misset Interim zal door ons als bindend ervaren worden. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden voor een termijn van 1 jaar bewaard. Tot op heden zijn er overigens nooit klachten geweest!

K
L
Wie zijn de docenten bij Volver Sound Academy?

Naar onze mening is de docent de belangrijkste factor voor de kwaliteit en diepgang van het onderwijs. Alle docenten die verbonden zijn aan Volver Sound Academy zijn professionals die aan het werk zijn in de muziekindustrie. Een betere begeleiding is ondenkbaar.

K
L
Wat is de prijs/kwaliteit verhouding van Volver Sound Academy?

Met een uurprijs van rond de Euro 30,00 per uur is Volver Sound Academy een opleiding met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Hiervoor krijg je les in een klasse A studio van professionele docenten die fulltime werkzaam zijn als muziekproducer/sound-engineer. Je studeert met gelijkgestemden aan een instituut dat volop in beweging is. De concurrerende prijs wordt helemaal helder als je bedenkt dat de klassen bewust klein gehouden worden. Bovendien is Volver Sound Academy NRTO erkend waardoor wij vrijgesteld zijn van BTW. Dit voordeel wordt doorberekend aan de student.

K
L
Heeft Volver Sound Academy een toetsing voor bedrijfsvoering?

Volver Sound Academy voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Meer informatie over het NRTO.

K
L
Kan ik apparatuur kopen via de opleiding?

Op de meeste software is een educational discount mogelijk, indien je aanschaf via Volver Sound Academy verloopt. Omdat wij afspraken hebben met een aantal leveranciers kunnen we via die educational discounts kortingen realiseren oplopend tot wel 50% van de oorspronkelijke aanschafprijs. Wij hebben hierin zelf geen financiële belangen, alle korting gaat direct naar de student zelf. Informeer bij twijfel even van tevoren of dit ook geldt voor het softwarepakket dat jij op het oog hebt.

Doe de Volver Sound Academy Quiz!

Win korting op het inschrijfgeld!