Vraag & antwoord

K
L
Waarop ligt de nadruk in de opleiding?

Het werk van een sound-engineer is al lang niet meer uitsluitend technisch van aard. Sterker nog, wil je als moderne technicus voldoende werk hebben, dan is het belangrijk dat je een eigen sound en muzikale visie ontwikkelt. Dit is dan ook precies wat deze opleiding benadrukt. Je wordt dus vooral opgeleid tot producer. Een producer die in staat is om zijn eigen muzikale identiteit tot leven te brengen en de authenticiteit van de artiest weet te versterken.

Wij bieden in ons lesprogramma een mix aan uit de wereld van de Acoustic Music Production (AMP) en die van de Electronic Music Production (EMP). Wij hebben gekozen voor deze combinatie omdat er in veel (pop)muziek productietechnieken worden gebruikt uit deze voorheen gescheiden werelden. Zo is de moderne producer/sound-engineer net zo bekend met het vakkundig opnemen van een akoestisch drumstel als het programmeren van een Hiphop beat. Door het maken van deze combinatie is de student maximaal voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Wij hebben veel studenten die op zoek zijn naar ‘the next step’ in hun ontwikkeling als songwriter of beat-creator. Er zijn studenten die een achtergrond hebben op een instrument maar ook studenten die zich enorm aangetrokken voelen tot de knoppen in een studio. Deze studie is ook interessant voor mensen die geen professionele ambities hebben maar het leuk vinden om op deze manier met muziek bezig te zijn en hun kennis een serieuze verdieping willen geven.

K
L
Wat moet ik aan apparatuur aanschaffen om de studie te kunnen doen?

Er zijn voor onze studenten geen kostbare investeringen noodzakelijk. Het is handig als een student beschikt over een goede computer of laptop met de nodige audio-software. Zodra je je als student inschrijft kun je gebruik maken van de educatiekorting die door veel software-fabrikanten wordt verstrekt. Met je bewijs van inschrijving kun je gebruik maken van deze, vaak flinke, kortingen.

Naast een goedwerkende computer of laptop is een audio-interface nodig. Als laatste heb je speakers of een goede hoofdtelefoon nodig om te kunnen werken. Overigens kunnen alle studenten gebruik maken van de mogelijkheid om tijd in onze B studio te boeken. Hier kunnen de studenten werken aan schoolopdrachten maar ook aan eigen muziek. Studenten die thuis een beperkte set-up hebben kunnen dus ook aan de slag in studio B.

K
L
Kan ik apparatuur kopen via de opleiding?

Op de meeste software is een educational discount mogelijk indien je kenbaar maakt dat je studeert aan Volver Sound Academy. Elke student krijgt een bewijs van inschrijving. Hiermee kan aanspraak gemaakt worden op educatie korting op met name software. Die korting kan oplopen tot wel 50% van een oorspronkelijke aanschafprijs. Wij hebben hierin zelf geen financiële belangen, alle korting gaat direct naar de student.

K
L
Wat is het perspectief op een baan na mijn studie?

De muziekindustrie is een wereld waarin heel veel mensen werken. Ieder met zijn of haar eigen rol. Er is dus zeker ruimte voor nieuwkomers die met veel energie werk naar zich toe zullen gaan trekken. Zeker in de studiowereld werkt bijna iedereen als zelfstandig ondernemer. Het ondernemerschap geeft veel vrijheid maar ook veel verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om kansen te zien en deze ook te pakken natuurlijk. Dit lukt veel van onze studenten nadat ze de opleiding hebben afgerond. Ook is er een groep die doorstroomt naar andere muziek gerelateerde banen. Hierbij kun je denken aan management-achtige functies maar ook zien we dat aardig wat studenten aan de slag gaan in de wereld van de livemuziek. Ook daar is de behoefte aan nieuwe mensen enorm.

K
L
Hoe groot zijn de groepen?

De grote van de groep is variabel. Het minimum is 6 studenten. Maximaal bestaat een groep uit 14 personen. Over het algemeen zitten de meeste groepen bij aanvang van het leerjaar vol. Er starten 2 groepen per schooljaar. Door de kleine klassen is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en training.

K
L
Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding?

Er zijn geen specifieke toelatingseisen. Het werk- en denkniveau is HBO-georiënteerd maar wij hebben ook veel studenten met een MBO-achtergrond. Omdat de meeste studenten bezig zijn met iets waar ze veel passie voor hebben blijken de MBO’ers het programma prima te kunnen volgen. Omdat wij werken met kleine klassen is er vaak voldoende ruimte om bijlessen te organiseren voor die onderwerpen die extra aandacht nodig hebben. Wij checken ook geregeld hoe de ontwikkeling van een student verloopt. Mocht hierin iets nodig zijn, dan proberen wij daar, eventueel samen met onze studenten coach Annemarije de Jong, een oplossing voor te vinden die passend is.

K
L
Wat gebeurt er als de opleiding toch niet geschikt blijkt te zijn voor mij?

In het eerste leerjaar is een propedeuse periode verwerkt. Vlak voor de kerstvakantie is er een individueel evaluatiegesprek. In dit gesprek kan de student aangeven of de opleiding aan de verwachting voldoet. Daarnaast zullen wij, onder andere op basis van de tot dan toe behaalde resultaten, een inschatting maken van de haalbaarheid voor het verdere leertraject. Mocht de student besluiten te willen stoppen met de opleiding of wij de indruk hebben dat de opleiding ongeschikt is voor de student, dan kan het studietraject worden gestaakt.

Als de student stopt met de opleiding tijdens de propedeuseperiode, kan er een deel van het lesgeld worden kwijtgescholden. Aan het einde van leerjaar 1 en 2, vlak voor de zomervakantie, vindt een soortgelijk evaluatiegesprek plaats. De student krijgt dus jaarlijks de ruimte om al dan niet door te stromen.

K
L
De opleiding duurt drie jaar, krijg ik daarna een certificaat?

Het opleidingstraject is verdeeld in twee fases. Fase 1 is de periode tot en met leerjaar 2. Leerjaar 3 is ons bovenbouw jaar. Aan dit jaar is ons Fase 2 certificaat verbonden. Naast een aantal praktijkopdrachten wordt je kennis regelmatig getest in de vorm tentamens. Als je cijfers voldoende zijn dan krijg je aan het einde van Fase 1 als 2 het felbegeerde certificaat van Volver Sound Academy.

K
L
Kan de opleiding uitsluitend in Tilburg gevolgd worden?

Ja, voorlopig zijn er geen plannen voor een tweede locatie. Onze locatie, die ruim 450m2 groot is, biedt voldoende ruimte voor al onze studenten.

K
L
Wat is de gemiddelde leeftijd van de studenten binnen de opleiding?

Wij bieden volwassenenonderwijs. Dat wil zeggen dat er geen leeftijdsgrenzen zijn voor deelname. Zo hebben wij studenten van allerlei leeftijden. De groep in de leeftijd van 18 tot 25 jaar is het grootst, maar wij hebben ook studenten die ouder zijn. Onze ervaring is dat leeftijd in de studio eigenlijk geen rol speelt. Ondanks dat de leeftijdsverschillen soms groot zijn, blijkt dit in de praktijk geen invloed te hebben op het plezier en de toewijding waarmee onze studenten binnen de opleiding bezig zijn.

K
L
Richt de opleiding zich op een bepaald genre?

Het programma is zo in elkaar gezet dat alle vormen van audioproductie aan bod komen. Wij willen onze studenten zo trainen dat ze met zowel akoestische, als met geprogrammeerde muziek overweg kunnen. Een goede producer kan moeiteloos schakelen tussen genres. Vandaar dat ons programma zo is ingericht dat elke student de ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen in allerlei genres.

K
L
Kan ik studiefinanciering krijgen voor deze opleiding?

Nee, wij zijn een particuliere opleider. Er is dus geen studiefinanciering mogelijk. Wij bieden wel de mogelijkheid om de betaling in termijnen te voldoen. Zo studeer je al bij Volver Sound Academy voor ongeveer Euro 175,- per maand.

K
L
Wordt deze opleiding ook in het Engels gegeven?

Nee, er zijn ook geen plannen om dit te ontwikkelen.

K
L
Werken jullie in een bepaalde DAW, moet ik daar ook in werken?

Wij werken in de studio met name met het DAW-programma Cubase. Ook kunnen wij werken in Pro Tools. Onze ervaring is dat het niet zoveel uitmaakt in welk programma onze studenten zelf werken. Onze lesprogramma’s focussen zich niet op het ontwikkelen van vaardigheden binnen een bepaald softwareprogramma. Veel van onze studenten kunnen prima overweg met de software die ze zelf hebben uitgekozen. Onze ervaring is dat de keuze voor andere software dan wat er binnen de opleiding gebruikt wordt, geen belemmering is voor het leerproces van onze studenten. Onze studenten kunnen dus blijven werken in het programma dat ze gewend zijn om te gebruiken.

K
L
Is er een studie-coach?

Ja, wij hebben een vaste studentencoach. Dit is Annemarije de Jong. Zij kan je helpen als je om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig hebt. Ze kan je tips geven over hoe je je het beste kunt voorbereiden voor een tentamen. Ze is er ook voor je als je een vertrouwenspersoon nodig hebt.

K
L
Wanneer kan ik beginnen en hoe schrijf ik me in?

De nieuwe groepen starten jaarlijks in oktober. Als je bij data kijkt kun je zien wanneer de volgende groep begint en of er nog plaats is. Mocht het zo zijn dat het dagdeel dat je in gedachte hebt niet meer beschikbaar is omdat dit vol zit, vermeld dit dan op het aanmeldformulier. Vaak kunnen we nog schuiven in de groepssamenstelling.

K
L
Het lukt mij niet het lesgeld ineens te betalen, kan ik dan toch mee doen?

Standaard wordt het lesgeld in 3 termijnen betaald. Er kunnen altijd alternatieve betaalafspraken gemaakt worden mocht dit jouw beter uitkomen. Zo zijn er ook studenten actief die op basis van een vast maandbedrag de opleiding volgen. Er is veel bespreekbaar. Neem hierover even contact op.

K
L
Is er een minimale leeftijd voor de opleiding?

Ja, de minimale leeftijd is 17 jaar.

K
L
Wat is de studiebelasting?

De meeste studenten zijn ongeveer 10 tot 15 uur per week bezig met de opleiding inclusief de lesavond. Het werk- en denkniveau is HBO-georiënteerd.

K
L
Is er een klachtenprocedure?

Als je niet tevreden bent over Volver Sound Academy kan je een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen wij zo snel mogelijk in behandeling nemen. In alle gevallen ontvangt je binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van de klacht en proberen wij binnen 4 weken tot een oplossing te komen. Mocht er een langere tijd nodig zijn om de klacht te onderzoeken dan word je hiervan binnen 4 weken op de hoogte gesteld. Wanneer je klacht niet door Volver Sound Academy opgelost kan worden, zal een onafhankelijke derde partij ingeschakeld worden, te weten: Misset Interim. Je kunt hiermee contact opnemen via het email: petra.misset@wxs.nl. De uitspraak van Misset Interim zal door ons als bindend ervaren worden. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden voor een termijn van 1 jaar bewaard. Tot op heden zijn er overigens nooit klachten geweest!

K
L
Wie zijn de docenten bij Volver Sound Academy?

Naar onze mening is de docent de belangrijkste factor voor de kwaliteit en diepgang van het onderwijs. Alle docenten die verbonden zijn aan Volver Sound Academy zijn professionals die aan het werk zijn in de muziekindustrie. Een betere begeleiding is ondenkbaar. Meer info over onze docenten.

K
L
Wat is de prijs/kwaliteit verhouding van Volver Sound Academy?

Met een uurprijs van rond de Euro 30,00 per uur is Volver Sound Academy een opleiding met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Hiervoor krijg je les in een klasse A studio van professionele docenten die fulltime werkzaam zijn als muziekproducer/sound-engineer. Je studeert met gelijkgestemden aan een instituut dat volop in beweging is. De concurrerende prijs wordt helemaal helder als je bedenkt dat de klassen bewust klein gehouden worden. Bovendien is Volver Sound Academy NRTO erkend waardoor wij vrijgesteld zijn van BTW. Dit voordeel wordt doorberekend aan de student.

K
L
Heeft Volver Sound Academy een toetsing voor bedrijfsvoering?

Volver Sound Academy voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Meer informatie over het NRTO.

Doe de Volver Sound Academy Quiz!

Win korting op het inschrijfgeld!