Lesprogramma

Deeltijdopleiding tot producer / sound-engineer

De twee schooljaren bestaan ieder uit 36 theorie-, en praktijklessen van 2,5 tot 3 uur. Wekelijks worden de lessen gegeven in Volver Studio, een professionele opnamestudio in Tilburg. Kijk onder Startdata op welke dagdelen het komende seizoen de lessen worden gegeven. 

Gedurende het jaar zijn er regelmatig voortgangstoetsen en praktijkopdrachten. Zodoende is de studiebelasting inclusief de wekelijkse ontmoeting in Tilburg ongeveer 10 tot 15 uur per week. Indien je de opleiding met succes voltooit, ontvang je een diploma inclusief een persoonlijke aanbeveling. Er is geen expliciete vooropleiding noodzakelijk.

Het traject wordt afgesloten met een getuigschrift. Het werk, en denkniveau is HBO-georiënteerd maar is zeker ook toegankelijk voor studenten met een MBO achtergrond. Om een evenwichtige groepssamenstelling te realiseren vindt er een oriëntatiegesprek plaats.

Leerjaar 1

Naast dat het eerste jaar in het teken staat van het ontwikkelen van technische kennis, zal er ook in dit jaar al aardig wat praktijktraining zijn. De volgende onderwerpen worden uitvoerig behandeld:

 • Wat is geluid?
 • Opnamesystemen, een overzicht
 • Microfoons, typen en modellen
 • Mengtafels, in klassiek en moderne zin
 • Transparant luisteren, wat hoor ik en hoe is dat gemaakt?
 • Bouwen van een DAW (Digital Audio Workstation)
 • Tools en effecten
 • Popmuziekgeschiedenis, n.a.v. soundvoorbeelden
 • Muziektheorie en solfège
 • Akoestiek, wat kan ik doen om mijn studio akoestisch te optimaliseren?
 • Commerciële structuur van de muziekindustrie, muziekmanagement
 • Diverse praktijkopnamen
 • Diverse gastcolleges en excursies

Propedeuse Leerjaar 1

In het eerste leerjaar is een propedeuse periode verwerkt. Elk schooljaar begint in oktober waarna vlak voor de kerstvakantie een individueel evaluatiegesprek plaats vindt. In dit gesprek kan de student aangeven of de opleiding aan de verwachting voldoet. Daarnaast zullen wij, onder andere op basis van de tot dan toe behaalde resultaten, een inschatting maken van de haalbaarheid voor het verdere leertraject. Mocht de student besluiten te willen stoppen met de opleiding of wij de indruk hebben dat de opleiding ongeschikt is voor de student, dan kan het studietraject worden gestaakt.

Als de student stopt met de opleiding tijdens de propedeuseperiode, kan er 25% van het oorspronkelijke lesgeld worden kwijtgescholden. Indien de student(e) na de propedeuseperiode, dus na de kerstvakantie, stopt met de opleiding, blijft het volledige lesgeld van het schooljaar verschuldigd. Aan het einde van leerjaar 1, vlak voor de zomervakantie, vindt een soortgelijk evaluatiegesprek plaats. De student krijgt dus aan het einde van leerjaar 1 de ruimte om al dan niet te starten met leerjaar 2. In enkele gevallen kan er besloten worden de student leerjaar 1 opnieuw te laten doen. Er worden in dergelijke gevallen aangepaste afspraken gemaakt voor het lesgeld.

Leerjaar 2

In het tweede jaar zal de nadruk liggen op het artistiek inhoudelijk begeleiden van artiesten en bands. De opleiding daagt je uit je eigen sound te ontwikkelen, en jezelf te verankeren in het werken met anderen. Daarnaast wordt er in het tweede jaar veel aandacht besteed aan het mixen van songs. Onder begeleiding krijg je de kans zelf aan de slag te gaan met songs in allerlei genres. Onderwerpen voor het tweede jaar zijn:

 • Verfijning van ritmisch vermogen/timing
 • De mastering, wat gebeurt daar met je muziek?
 • Ken je clichés; soundontwikkeling door de jaren heen
 • Zelfstandig producties maken
 • Het maken van een mix: hoe begin je, wanneer stop je?
 • Sociale vaardigheden, hoe ga ik om met mijn klant?
 • Buma/STEMRA, hoe bescherm je jouw idee?
 • Waar vind ik een klant? Netwerken en lobby
 • Het scheppen van de juiste voorwaarden voor een opname
 • De zakelijke kant van de muziekindustrie
 • Diverse gastcolleges en excursies
 • Beroepsperspectieven

Eindtermen Volver Sound Academy;
2 jarige opleiding tot producer/sound-engineer

Een student aan Volver Sound Academy is in staat om na afronding als zelfstandig producer/engineer in een studio omgeving te werken. Naast een grondig besef van het muzikale erfgoed, is de student technisch en muzikaal-inhoudelijk onderlegd. De student weet de eigen sound voorkeur te definiëren. De student heeft zijn gehoor verfijnd en heeft het vermogen ontwikkeld wensen van klanten te vertalen in concrete muziekproducties. Daarnaast heeft een afgestudeerde student een duidelijk beeld van de structuur van de muziekindustrie.

 

Kijk onder tarieven voor deelname kosten
Kijk onder data voor startdata en beschikbare dagdelen

Download sample lesmateriaal!